1. ลูกค้า Booking และชำระด้วย Paypal หรือชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสาร

    Booking Confirmation ทางอีเมล์

2. ถึงขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะ ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลใน 

    ให้ครบทุกช่อง แล้วกด Send

3. ทางโรงแรมฯ จะติดต่อกลับ และส่งเอกสาร Booking Confirmation ให้ลูกค้าทางอีเมล์ ภายใน 24 ชม.

4. หากลูกค้ายังไม่ได้รับอีเมล์ติดต่อกลับจากทางโรงแรมฯ ภายใน 24 ชม. ให้ลูกค้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งไม่ได้รับ

    เอกสาร Booking Confirmation มาอีกครั้ง

5. เมื่อมีการเช็คอินเข้าพัก ให้ลูกค้านำเอกสาร Booking Confrimation ที่ได้รับทางอีเมล์ ยื่นแจ้งกับพนักงานหน้า Lobby

จองห้องพัก

Thai English

Web Reservaton Prices

Room Type
Rate      
 
Prices   
Superior Double Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior Twin Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior D Double Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior Tripple Room 2,500 ฿   1,900 ฿
,,      
Deluxe Double Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe Twin Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe D Double Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe Tripple Room 2,500 ฿   2,100 ฿
,,      
Junior Suite B Room 3,200 ฿   2,800 ฿
Junior Suite A Panorama Room           3,200 ฿

  2,800 ฿

Junoir Suite B Panorama Room 3,200 ฿

  2,800 ฿

,,      
Royal Suite A Room 3,600 ฿   3,200 ฿
Royal Suite B Room 3,600 ฿   3,200 ฿