1. แจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก มากกว่า 14 วัน คิดค่าธรรมเนียม 30% เท่าค่าห้องพักที่ต้องการยกเลิก

2. แจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก ระหว่าง 8-14 วัน คิดค่าธรรมเนียม 50% เท่าค่าห้องพักที่ต้องการยกเลิก

3. แจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก ระหว่าง 1-7 วัน คิดค่าธรรมเนียม 100% เท่าค่าห้องพักที่ต้องการยกเลิก

ขั้นตอนการยกเลิกห้องพัก

1. กรอกแบบฟอร์มการยกเลิกการจองห้องพัก โดยระบุข้อมูลให้ครบทุกช่อง โดยลูกค้าสามารถกรอกตาม

     ได้ตามลิงก์นี้

2. โรงแรมฯ จะแจ้งรายละเอียดยอดจำนวนเงินคืนตามเงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพักกลับทางอีเมล์ลูกค้า

     ภายใน 1-2 วัน และทำการโอนเงินคืนภายใน 3-7 วัน

2.1 หากลูกค้าไม่ได้รับอีเมล์ ตอบกลับจากทางโรงแรมฯ ภายใน 1-2 วัน ให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มการยกเลิก

      การจองห้องพัก มาอีกครั้ง

จองห้องพัก

Thai English

Web Reservaton Prices

Room Type
Rate      
 
Prices   
Superior Double Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior Twin Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior D Double Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior Tripple Room 2,500 ฿   1,900 ฿
,,      
Deluxe Double Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe Twin Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe D Double Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe Tripple Room 2,500 ฿   2,100 ฿
,,      
Junior Suite B Room 3,200 ฿   2,800 ฿
Junior Suite A Panorama Room           3,200 ฿

  2,800 ฿

Junoir Suite B Panorama Room 3,200 ฿

  2,800 ฿

,,      
Royal Suite A Room 3,600 ฿   3,200 ฿
Royal Suite B Room 3,600 ฿   3,200 ฿