โปรโมชั่น

1. แจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก มากกว่า 14 วัน คิดค่าธรรมเนียม 30% เท่าค่าห้องพักที่ต้องการยกเลิก

2. แจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก ระหว่าง 8-14 วัน คิดค่าธรรมเนียม 50% เท่าค่าห้องพักที่ต้องการยกเลิก

3. แจ้งล่วงหน้าก่อนการเข้าพัก ระหว่าง 1-7 วัน คิดค่าธรรมเนียม 100% เท่าค่าห้องพักที่ต้องการยกเลิก

 

จองห้องพัก

Thai English

Web Reservaton Prices

Room Type
Rate      
 
Prices   
Superior Room 1,800 ฿   1,500 ฿
Deluxe Room 2,000 ฿   1,800 ฿
Junior Suite Room 3,200 ฿  

2,800 ฿

Royal Suite Room 3,600 ฿   3,200 ฿
       

Room