โปรโมชั่น

     

Layout ห้องสัมมนา - จัดเลื้ยง 

 

 

ขนาดและความจุ ห้องสัมมนา - จัดเลี้ยง

      

ห้องจัดประชุม

พท.(ตร.ม.)

สูง(เมตร)

U-Shape (คน)

Theater (คน)

Classroom (คน)

Banquet (โต๊ะ)

Business Center 7 x 10 3 30 - 40 30 - 80 30 - 40 3 - 6
ห้องปทุม 4 ห้อง 8 x 17 4.5 50 - 75 90 - 200 50 - 100 6 - 14
ทับทิมสยาม 4,5 18 x 18 6 80 - 145 210 - 350 110 - 140 15 - 25
ทับทิมสยาม 4+5 18 x 36 6 150 - 300 360 - 800 150 - 450 25 - 60
ทับทิมสยาม 2,3 18 x 33 8(6) 150 - 300 360 - 800 150 - 450 25 - 60
ทับทิมสยาม 1 33 x 36 8(6)   810 - 1,600 460 - 700 60 - 120
ทับทิมสยาม 2+3 33 x 36 8(6)   810 - 1,600 460 - 700 60 - 120
ทับทิมสยาม 1+2 33 x 54 8(6)  

1,700 - 2,500

710 - 1,250 120 - 200
ทับทิมสยาม 1+2+3 33 x 72 8(6)  

2,600 - 3,300

1,300 - 2,000 200 - 290
,,  
,,  
,,  

,,

 
img meeting 02
    ,,
ติดต่อเรา
    ,,
 
คุณยุ้ย 086-465-1730 / 086-468-4330
คุณนุ๊ก 086-468-4394
  suneegrandhotel.sm.fo@gmail.com
 

Sunee Grand Hotel&Convention Center

      www.suneegrandhotel.com.com
   

 

 

Thai English

Room