1. เลือก Payment หน้า Booking เป็น Paypal & Credit Card 

2. หลังจากกด Pay Now เลือกชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของฉัน กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง แล้วกด “ชำระ”

3. ขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะ ให้คลิกที่ปุ่ม  เพื่อยืนยัน

     การจองห้องพัก ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ แล้วลูกค้าจะพบหน้าเพจ Thank you for Booking . เป็น

     การแจ้ง Booking เสร็จเรียบร้อย

4. ลูกค้าจะได้รับเอกสาร Booking Confirmation ทางอีเมล์ ถือเป็นการจองห้องพักเสร็จสมบูรณ์

     4.1 กรณีลูกค้าไม่ได้รับเอกสาร Booking Confirmation ทางอีเมล์ ให้ลูกค้ากรอกข้อมูล

            ให้ครบทุกช่อง โดยสามารถคลิกตามได้

5. เมื่อมีการเช็คอินเข้าพัก ให้ลูกค้านำเอกสาร Booking Confirmation ที่ได้รับทางอีเมล์ ยื่นต่อพนักงาน

     ที่หน้า Lobby 

จองห้องพัก

Thai English

Web Reservaton Prices

Room Type
Rate      
 
Prices   
Superior Double Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior Twin Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior D Double Room 1,800 ฿   1,400 ฿
Superior Tripple Room 2,500 ฿   1,900 ฿
,,      
Deluxe Double Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe Twin Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe D Double Room 2,000 ฿   1,600 ฿
Deluxe Tripple Room 2,500 ฿   2,100 ฿
,,      
Junior Suite B Room 3,200 ฿   2,800 ฿
Junior Suite A Panorama Room           3,200 ฿

  2,800 ฿

Junoir Suite B Panorama Room 3,200 ฿

  2,800 ฿

,,      
Royal Suite A Room 3,600 ฿   3,200 ฿
Royal Suite B Room 3,600 ฿   3,200 ฿