Youtube

โปรโมชั่น

ลูกค้าสามารถจองโรงแรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.suneegrandhotel.com ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย ดังนี้

,,

1. Book ( จองห้องพัก )

 

 หน้าที่ 1 ระบุช่วงเวลาการเข้าพัก

   
             

กรุณาเลือก

1. ช่วงเวลามาถึง และเวลาออก

2. จำนวนคืน การเข้าพัก

3. กด Check Availability  

,,

,,

 ,  ,
 

,,

 

  หน้าที่ 2 เลือก Room Type 

   
      

   

   ระบบจะแสดง Room Type และแสดงราคาห้องพักทั้งหมด ที่มีห้องว่างอยู่เมื่อท่านตัดสินใจได้แล้วว่าจะเข้าพัก Room Type แบบใดให้เลือก

   1. เลือก Room Type

   2. จำนวนห้องประเภทนั้น

   3. ระบุจำนวนผู้เข้าพัก ( ผู้ใหญ่ - เด็ก )

   4. หากท่านต้องการเสริมเตียงให้คลิกเลือกจำนวน Extra Bed

   5. คลิกBook now

,,

,

,,,

,,

 

  หน้าที่ 3 กรอกข้อมูลลูกค้า

   
     

   ระบบจะแสดงข้อมูลการจองห้องพัก (ประเภทห้องพัก จำนวนห้องพัก และค่าใช้จ่าย) แล้วให้ท่านปฏิบัติดังนี้

,,

   1. ให้ท่านกรอกข้อมูลดังนี้

       1.1 อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน

       1.2 คลิก Search Guest Information

,,

   2. ท่านที่เคยทำการ Book ห้องพักมาก่อน ระบบจะแสดงข้อมูล Guest Information ขึ้นให้อัตโนมัติ

        แต่หากยังไม่เคย Book ห้องพักเลยให้ท่านกรอกข้อมูลที่ New Guest Information ให้ครบ

,,

   3. จากนั้นให้ท่านติ๊กเลือกรูปแบบการชำระดังนี้

        - Bank Transfer เลือกชำระผ่านด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี

,,

   4. คลิก Submit

,,

,,

,,

       

,,

   

 หน้าที่ 4 ยืนยันการจองห้องพัก

   
  


 

    ระบบจะแสดงข้อมูลการจองห้องพัก (ประเภทห้องพัก จำนวน

ห้องพักและค่าใช้จ่าย) ซึ่งผู้จองจะต้องอ่านรายละเอียดการจอง

ห้องพักที่ถูกต้องและยอมรับตามนโยบายการเข้าพักแล้วให้

    1. ติ๊กเลือก I read and accept Terms and Conditions.

    2. กด Pay now ยืนยันการจองห้องพัก

 ,, แล้วดำเนินขั้นตอนการชำระเงินขั้นต่อไป

 

 

 ,,

,,

,,

,,

,

,

,,

,,

,,

,

,,

,,

 

,,

,,

,,

,

,,

,,

,,

,.

,,

,,

,,

,,,

,,

,,

,

,,

,,

,,

,

,,

,,

,,

,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

,,

2. Pay (การชำระเงิน) ด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

   
   

        บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุนีย์ทาวเวอร์

        ชื่อบัญชี “บริษัท สินทรัพย์ก้าวหน้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด”      

        บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 685-2-00564-3

,, 

       

     ท่านสามารถคลิกดู  ขั้นตอนการชำระด้วยการโอน

เงินเข้าบัญชีธนาคารได้ตามลิงก์นี้ เมื่อชำระเงินด้วย

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารถูกต้องตามขั้นตอนการ

ชำระท่านจะได้รับเอกสารBooking Confirmation 

for hotel จากทางอีเมล์โรงแรม

     ตัวอย่างไฟล์เอกสาร Booking Confirmation for hotel

,,

,,

,,

 

3. Stay (เข้าพัก)

     กรณีท่านดำเนินการ ชำระผ่านด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เรียบร้อยแล้ว  เมื่อท่านมาเช็คอินเข้าพัก ให้ท่านนำเอกสารBooking Confirmation for hotel ที่ท่านได้รับทางอีเมลล์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างไฟล์เอกสาร Booking Confirmation for hotel

Web Reservation Prices

Room Type
Rate      
 
Prices   
Standard 1,800 ฿   1,300 ฿
Junior Suite 2,800 ฿   2,000 ฿
Junior Suite Panorama 3,200 ฿  

2,200 ฿

Royal Suite 3,600 ฿   2,400 ฿
 Extra bed      700 ฿

 

Room