Youtube

โปรโมชั่น

spa01

โยคะร้อน (HOT YOGA)

      โยคะร้อนแห่งแรกในเมืองอุบล ท่านจะฝึกโยคะในห้องที่มีอุณหภูมิสูงใกล้เคียง

กับอุณหภูมิภายในร่างกายประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส ส่งผลให้กล้ามเนื้อยืดหยุ่น

มากกว่าปกติ  ท่าต่างๆของโยคะร้อน จะช่วยกระชับกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย 

ลดปัญหาการปวดหลังและคอ รวมทั้งทำให้ระบบไกลเวียนของโลหิตดีขึ้นอุณหภูมิที่สูง

ยังทำให้ร่างกายสามารถกำจัดของเสียออกมาในรูปเหงื่อได้เป็นอย่างดี จึงเป็นปัจจัย

หลักที่ทำให้น้ำหนักลด และ ทำให้รู้สึกสดชื่นหลังการฝึก 

                                           

คอร์สเรียนโยคะร้อน

  1 คอร์ส เรียน 12 ชม.
  1 คอร์ส ราคาปกติ 3,000 บาท  ราคาโปรโมชั่น  2,000 บาท  
  เรียนรายครั้ง (1.15 ชม.) ราคาปกติ 300 บาท     ราคาโปรโมชั่น  250 บาท  
       
 
ตารางเรียนโยคะร้อน
  วันอังคาร รอบที่ 1  เวลา 17.00 - 18.15 น.   (โยคะร้อน)  
    รอบที่ 2  เวลา 18.30 - 19.45 น.   (โยคะร้อน)  
  วันพฤหัสบดี รอบที่ 1  เวลา 17.00 - 18.15 น.   (โยคะร้อน)  
    รอบที่ 2  เวลา 18.30 - 19.45 น.   (โยคะร้อน)  
  วันเสาร์ รอบที่ 1  เวลา 16.00 - 17.15 น.   (โยคะร้อน)  
    รอบที่ 2  เวลา 17.30 - 18.45 น.   (โยคะธรรมดา)  
img packpage spa8
img membership
img gallery spa
    ,,
ติดต่อเรา
    ,,
     045-352900 ,086-465-2640
  suneegrandhotel.sm.fo@gmail.com
 

S-Club Health & Spa-Official Fanpage

      www.suneegrandhotel.com.com
   

www.suneetower.com

   

 

 

Room