Sunee Grand Hotel and Convention Center

Direct booking for Best rate Available.

กฏระเบียบและข้อปฏิบัติของโรงแรม

ยินดีต้อนรับสู่แขกทุกท่านสู่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เราหวังว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายในระหว่างที่ท่านพักกับโรงแรมของเรา

และเพื่อความสงบเรียบร้อยของแขกผู้มาพักทุกท่าน ทางโรงแรมขอความกรุณาจากแขกทุกทันท่านทำความเข้าใจกฏระเบียบและข้อห้ามต่างๆของโรงแรมดังต่อไปนี้

1.ผู้มาติดต่อผู้เข้าพักต้องทิ้งบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตไว้ที่เคานท์เตอร์ด้านล่างก่อนขึ้นพบ ทางโรงแรมมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้มาติดต่อขึ้นพบ

2.ห้ามสูบบุหรี่ในตัวอาคาร ห้องอาหาร หรือ โซฟา หน้า ล๊อบบี้ หรือ ทั้งนี้ท่านสามารถสูบบุหรี่ได้ที่บริเวณระเบียงด้านนอก หน้าล๊อบบี้ หรือภายในห้แองสูบบุหรี่ โดยหากสูบบุหรี่นอกบริเวณที่กำหนดทางโรงแรมคิดทำความสะอาดขจัดกลิ่นบุหรี่เพิ่มเติม 2,000 บาท

3.ห้ามเสพยาเสพติด, เล่นการพนัน ทะเลาะวิวาท ทำเสียงดังและแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมภายในโรงแรม หากมีเหตุเกิดขึ้นทางโรงแรมขอสงานสิทธิ์ในการปรับ 2,000 บาทและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

4.ไม่อนุญาตให้นำ อาหารมีกลิ่นฉุน เช่น ทุเรียน , สัตว์เลี้ยง, วัตถุไวไฟ, สารเคมีอันตราย,วัตถุระเบิด,อาวุธเข้ามาในโรงแรม

5.ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์/วัตถุบริเวณล๊อบบี้โดยไม่ได้รับอนุญาต หากสิ่งของสูญหายหรือชำรุดเสียหายจะขอสงานสิทธิ์ในการให้ผู้ทำรับผิดชอบในการเปลี่ยนหรือซ้อมแซม 

6. ห้ามกระโดด ยกขาขึ้น นอน บนโซฟา บริเวณหน้าล๊อบบี้โรงแรม

7.กรณีสั่งอาหารผ่าน Delivery ทางโรงแรม ไม่อนุญาตให้ พนักงานส่งอาหารขึ้นบนห้องพัก โปรดโทรประสานพนักงานส่งอาหารเพื่อลงมารับบริเวณที่กำหนด (ชั้น 1 หน้าล๊อบบี้)